Navigation Menu+

Dansens roll i en musikal

Posted on nov 16, 2018

Den som någon gång har sett en musikal kan lätt relatera till att den till stor del består av dans som uttrycksform. Tidigare i historien var det ännu mer avgörande och uppdelat om du var dansare eller sångare, numera måste du behärska båda två ämnena för att överhuvudtaget ha en chans.

Historiskt

En musikal är som de flesta känner till en blandning av musik, teater och dans. Från början var framför allt dansen och musiken av störst betydelse eftersom de tidigaste formerna av musikal var en kombination av balett och operett. Det vill säga, det var mycket uppdelat om du dansade eller sjöng, var du skolad i sång hade du en sådan typ av roll och var du dansare så dansade du.

Dansstilarna som var vanligast inom den tidiga musikalen var balett. Baletten har fortfarande en avgörande roll som dansstil på de flesta stora musikalscenerna, i kombination med andra former av dans så som jazz- och streetdance.

Musikal hade traditionsenligt inslag av olika typer av burleske också, en dansstil som också kom att bli ett kännetecken för musikal. Det varierade helt enkelt lite beroende på från vilken skola de medverkande i musikalen härstammade ifrån.

Ordet musikal härstammar från det engelska ordet “musical comedy” som innebär en musikalisk komedi. Dock måste inte alla musikaler vara komedier längre. Ett av många exempel på en högst aktuell musikal med dansinslag är Ghost. Den är inte heller en renodlad komedi, även om den innehåller en del komiska inslag. Däremot är den typisk för hur dansen ser ut inom genren musikal. Dels innehåller den mer eller mindre renodlade balettinslag, något som är typiskt för den tidiga musikalformen och dessutom innehåller den olika former av kombinationer mellan dansstilar.

Så fungerar det idag

Om du exempelvis har tagit lån till din replokal eller för dina danslektioner då kan du använda en tjänst för kostnadsfritt att samla lån så får du praktisk överblick över dina lån på ett ställe.

Idag måste dessutom musikalartisterna kunna lite av varje och det kostar att ligga på topp med tanke på alla kontinuerliga lektioner du måste ta. Du måste kunna både dansa, sjunga och spela teater. Dansen är fortfarande en av de viktigaste elementen om du exempelvis är “swing”, en roll som innebär lite allt möjligt och där tonvikten ligger på att du är med och dansar i många olika typer av nummer.

Idag har musikalen utvecklats och blivit en ännu bredare form av scenkonst också. Dels för att det finns så många olika sorters musikal, nästan lika många som det finns musik- och dansstilar. Men, också genom det faktum att många musikaler härstammar från filmer och tvärtom att många musikaler skrivs om till film, det har på många sätt också påverkat scenkonstformen. Dock kommer nog dans alltid vara en del av genren musikal.