Navigation Menu+

Balett – dansens ursprung?

Posted on sep 23, 2017

Medan man inte kan säga att baletten är dansens hela ursprung (då människor har rört sig till musik betydligt längre än balett har existerat) är baletten ändå ursprunget till många av de danser som dansas på scen i den västerländska kulturen idag, så som fridans, modern dans och jazzdans. Och även om balett inte har funnits sedan urminnes tider, är dansen ändå flera hundra år gammal, då den utvecklades under 1400- och 1500-talen, i renässansens Italien. Faktum är att namnet ”balett” kommer från italienskans ”baletto”, vilket är diminutivformen av ”ballo”, det vill säga ”dans”. Balett betyder alltså egentligen ”liten dans”.

Även om baletten således först såg dagens ljus i de italienska renässanshoven, var det i Frankrike som dansformen blev verkligt populär, och där den utvecklades till den stil vi känner igen idag. Det är därför alla termer inom balett än idag är på franska. Som några exempel kan nämnas plié, en pointe, relevé, chassé och jeté. Undantaget är enstaka termer, som fortfarande minner om balettens italienska ursprung, så som ”ballerina”, det vill säga ”danserska” på italienska.

Dansen kom till Frankrike tack vare Katarina av Medici, och adopterades snabbt av landets adel och kungligheter. Faktum är att några av balettens främsta beskyddare var Ludvig XIII och Ludvig XIV. Den sistnämnde dansade till och med själv på scenen, och grundade en kunglig dansakademi år 1661. Mycket av det vi känner igen från den moderna baletten utvecklades dock inte förrän i början av 1800-talet. Fram tills dess dansades till exempel balett endast av män, eftersom kvinnor var hämmade av sina stora kjolar. Det var den lättare klädedräkten som introducerades under tidigt 1800-tal som både möjliggjorde balettdans för kvinnor och gjorde det lättare att utföra mer avancerade rörelser. En annan typ av rörelse som är starkt förknippad med balett idag, men som alltså inte fanns i dansen under de första 400 åren av dess historia, var tådansen. Den blev möjlig först då de klacklösa skorna infördes under tidigt 1800-tal.

Genom sin långa historia har baletten sedan spridits över världen (till Sverige kom den till exempel år 1638), och olika skolor och stilar har utvecklats. När man talar om olika ”skolor” handlar det inte bara om specifika lärosäten, utan om särskilda metoder för att lära ut balett. De främsta av dessa är amerikansk balett, dansk balett, engelsk balett, italiensk balett, fransk balett och rysk balett. En dansare från den italienska skolan kan med andra ord ha lärt sig balett i Sverige; namnet syftar bara på det land där utbildningsmetoden växte fram.

De olika typer av balett som har utvecklats genom dansens historia brukar idag delas in i klassisk balett, narrativ balett och romantisk balett. När man talar om olika typer menar man inte stilen på dansen, utan tematiken och handlingen i baletten. Således är en narrativ balett en balettuppsättning som har en tydlig handling och berättar en historia, så som Svansjön av Tjajkovskij, och den romantiska baletten har en tematik som ofta kretsar kring naturen och det övernaturliga (precis som litteraturen och konsten under den romantiska perioden i historien).

Trots dess historiska betydelse och vitt spridda popularitet är balett dock ändå inte för alla, eftersom smaken som bekant är som baken. Om du är en av dem som föredrar andra typer av underhållning av mer spännande natur, ska du gå in på Bonuskod-se.com, där du kan läsa mer om hur ett online BankID-casino fungerar. Kort sagt kan sägas att det gör spelandet både säkrare och smidigare, och därmed även roligare.